Välkommen med

Nya medlemmar är varmt välkomna. Årsavgiften är 8 , barn under 15 år ingen avgift. Det går bra att höra av sej via länken nere på sidan men kom ihåg att skriva ut vem som skriver för avsändaren syns inte i meddelandet.

Föreningens bankförbindelse: FI6340555150037880                                                 Referensnumret för medlemsavgiften är 19208

Skriv i meddelande alla det gäller. Som ungdomsförening är det viktigt att alla barn och ungdomar nämds.

Ny adress och e-post

Ni som flyttar var snäll och meddela er nya adress åt oss. För att nå så många medlemmar som möjligt samlar vi även på era e-postadresser. 

Glada mottagare av EBUF:s 110-års jubileumsmärken år 2016.

Spamfilter
Skriv siffran 9 med bokstäver:

Sussy 70 år uppvaktas av Bitte, Sessi, Henrik och Bettan. Henni fotograf.

Funktionärer 2018

Styrelsen, hva(at)netti.fi

Susanne Räihä, ordförande, medlemsregistret, stickkaféet
susanne.raiha(at)hotmail.com   541 6910     040-593 7575
Leif Österberg, viceordförande, EBUF
Henrik Back, sekreterare, web, HVAdigiPosten 
Cecilia Hoffrén, ekonom, bokföring 
Linda Stark, HVA på Fb
Nina Walldén, frågesportansvarig
John Hansson

Suppleanter

Henrik Räihä, fastighetsombud, EBUF
Bettan Viljanen, HVA på Fb, sähly 
Birgitta Väätäinen, ekonomi

Styrelsen 2018. Från vänster Nina, Henni, Sussy, Bitte, Leif, Bettan, Hencka och Sessi.

Kommittéer:

Fastighetsombud: Henrik Räihä, Leif Österberg och Bengt Forsblom

HVA 110 år: Henrik Back, Sussy Räihä och Linda Stark

.